نهادهای امنیتی آلمان زمانی که مشغول تحقیق درباره فعالیت‌های حزب‌الله لبنان در این کشور بودند، متوجه انبار نیترات آمونیوم این گروه در ایالت بایرن می‌شوند. محتویات این انبار که «کُلد پکس» Cold-Packs نام داشته در سال ۲۰۱۶ از آلمان خارج می‌شود.
به گفته سازمان امنیت داخلی آلمان، حزب‌الله لبنان در ایالت بایرن یک انبار نیترات آمونیوم داشته که در سال ۲۰۱۶ محتویات آن از آلمان خارج شده است. فعالیت حزب‌الله از ماه آوریل در آلمان ممنوع شده است. رادیو آلمان

جمعه ۱۷مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah