کلی کرفت سفیر آمریکا سازمان ملل ضمن هشدار به روسیه و چین درباره وتوی قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، جمهوری اسلامی را «پشتیبان نخست تروریسم» در جهان خواند. آمریکا خواستار تمدید تحریم‌ تسلیحاتی ایران است. کلی کرفت سفیر آمریکا در سازمان ملل پنج‌شنبه (۶ اوت / ۱۶ مرداد) گفت: «ایران پشتیبان نخست تروریسم در جهان است.» او ضمن اشاره به خواست آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با ارائه قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل، وتوی احتمالی این قطعنامه توسط روسیه یا چین را نشانه همدستی آنها با دولتی دانست که «حامی شماره یک تروریسم است.»
سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت آمریکا امیدوار است روسیه و چین حامی کشوری نباشند که پشتیبان تروریسم است و «اهمیت صلح در خاورمیانه را درک کنند.» رادیو آلمان

جمعه ۱۷مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah