پنجاه و پنجمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه
امروز شنبه هجده مردادماه نودونه، کارگران نیشکر هفت تپه در پنجاه و پنجمین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل فرمانداری شهر شوش خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران
موفقیت شما در همصدایی و اتحاد و همبستگی است. برای گرفتن حق خود و حمایت از حقوق همکاران و هموطنان خود که در این شرایط شیوع ویروس کرونا با بی حقوقی و فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند، فریاد اعتراض خود را هم صدا با هم بلند کنید. غارتگران حقوق شما از پیوستن شما به یک اعتصاب و اعتراض سراسری وحشت دارند و درمانده تر از آن هستند این اعتراضات را خاموش کنند. همه با هم یک صدا اعتصاب و اعتراض کنید.
کارگران نیشکر هفت تپه را تنها نگذارید.

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته میان آب شهرستان شوش
روز شنبه ۱۸مرداد ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران بازنشسته شرکت میان آب شهرستان شوش در اعتراض به عدم وصول مطالبات صنفی تجمع کردند.
این شهروندان که پس از پرداخت ۳۰سال حق بیمه از شرکت میان آب شهرستان شوش بازنشست شدند در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات خدمت آنها علیرغم رای صادره از سوی هیئت تشخیص و هیئت اداره کار شوش و الوان و ماده ۲۶قانون کار و بازرسی کار در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش تجمع صنفی خود را برگزار کردند.

اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
صبح امروز شنبه ۱۸ مرداد ۹۹ کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد چندین ماه خود، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

فراخوان کامیون داران به اعتصاب سراسری
کامیونداران، تاکسیداران و اتوبوس داران باشرایط موجود افزایش قیمتهای لوازم یدکی و هزینه‌های دیگر فلج کننده و با توجه به اینکه دولت هیچگونه حمایتی و یا توجهی در شرایط سخت و بحرانی به ما ندارد، لذا از شما همکاران خواهشمندیم در اتحاد در عمل به اعتصابات کارگران دیگر مناطق بپیوندید و از روز یکشنبه نوزده مرداد برای دفاع از حقوق حقه خود بار دیگر ما نیز در عمل کنار دیگر هموطنان اعتصاب خواهیم کرد!

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah