ماموران جنایتکار وزارت اطلاعات ساعت ۲ بامداد پنجشنبه ۱۶مرداد پیکر شهید قیام مصطفی صالحی را در کهریزسنگ نجف آباد به خاک سپردند و اجازه هیچ‌گونه تجمعی را به مردم و بستگان وی ندادند. رژیم جنایتکار از تحویل پیکر این شهید به خانواده‌اش خودداری کردند.

مصطفی صالحی که به‌خاطر شرکت در قیام دیماه ۹۶ دستگیر شد و به مدت ۱۴ماه در سلولهای انفرادی بود و روز ۱۵مرداد توسط دژخیمان خامنه‌ای برای ایجاد جو رعب و مقابله با شرایط انفجاری و قیامی جامعه وی را وحشیانه اعدام کردند. اما جوشش خون پاکش موج دیگری از خشم و انزجار در داخل و خارج میهن علیه دیکتاتوری وحشی آخوندها برانگیخت.

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah