پاسخ مارتین پاتسلت به‌بلندگوهای تبلیغاتی ارتجاع وحشی حاکم برایران به فعالان سیاسی افترا نزنید!

وارونه گویی: وقتی یک قربانی به بلندگوی تبلیغاتی تبدیل میشود – نامه سرگشاده و شرم آور”حزب کمونیست کارگری” به دوستان آلمانی مقاومت ایران – نه به نفرت پراکنی!
بقلم مارتین پاتسلت

برگردم به خانم احدی.
از آنجایی که اظهارات وی در مورد مجاهدین از لحاظ قانونی بی پایه و اساس است، نیازی به پرداختن بیشتر به آنها نیست. اما یک چیز را در تکمیل آن می خواهم بگویم:
دفتر مرکزی شورای ملی مقاومت ایران در نزدیکی پاریس و کمپ مجاهدین در نزدیکی تیرانا پایتخت آلبانی برای هر کسی قابل دسترسی است. هر کسی خود می تواند بخوبی به این موضوع پی ببرد که آیا آنجا در کنترل یک “سکت” است یا اینکه افرادی در آنجا هستند که خواهان ایرانی آزاد می باشند.
خانم احدی ، یک تذکر حاشیه ای:
در آنجا (دفتر شورا در برلین) مسیحیان و افراد بی دین نیز حضور دارند. لطفا پیش از نوشتن نامه سرگشاده دیگری، تحقیق کنید و این افراد را شریک نفرت پراکنی خود علیه اسلام نکنید. متوجه شدید؟
سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران اقشار وسیع و مختلف جامعه ایران را نمایندگی می کنند. آنها در آنجا نه تنها از سوی کارگران، هنرمندان و دیگر گروههای شغلی پشتیبانی می شوند بلکه بسیاری از ادیان و گرایشهای سیاسی گوناگون نیز در آنجا حضور دارند.
ملایان در۴۱ سال حکومت ترور و وحشت خود،۱۲۰ هزار نفر از ایرانیان را کشته اند. در میان کشته شدگان به هیچ وجه نه فقط مسلمانان بلکه مسیحیان، بهائیان و معتقدین به ادیان دیگر و همچنین بسیاری از اقلیتهای قومی، که اخیرا نیز اذیت و آزار در مورد آنها شدت یافته، وجود دارند.
خانم احدی، کمونیستها نیز جز قربانیان بودند. نگاهی دوباره به ابتدای نوشته خود بیاندازید.
بدنام و تقبیح کردن کسانی که متحمل رنج شده اند، کسانی که مقاومت شان را بارز کرده و یک آلترناتیو دمکراتیک و شفاف را ارائه داده اند، معادل دفاع از نظام استبدادی [حاکم بر ایران] است، در حالیکه هیچ دلیلی برای چنین دفاعی وجود ندارد.
شما یاد و خاطره کمونیست هایی که در سال ۱۳۶۷ به قتل رسیده اند، را لکه دار می کنید، وقتیکه مشروعیت کسانی، که سالهاست از سازمان ملل بجد خواهان رسیدگی به این جنایات می شوند، را زیر سئوال می برید.
خانم احدی شما علاوه بر این، از جانب مردم ایران صحبت نمی‌کنید. این یک پیش فرض احمقانه است که فکر کنید، دقیقا می دانید مردم ایران چگونه فکر می کنند.
آنچه که مردم ایران فکر می‌کنند را می‌توان در کف خیابانهای کشور، در زندانها، در عزاداران گورهای جمعی، آنانی که مجبور به فرار شده اند و تمامی کسانی که قربانی حکومت ترور بوده و هستند، دید.
مردم پس از سرنگونی ملایان امیدوارند تا حکومت دلخواه خود را در یک انتخابات آزاد تعیین کنند. آیا قرار است که شما مانع این خواست مردم شوید؟
من نمی‌توانم این را براحتی بفهمم که چطور نماینده یک جریان سیاسی، که هواداران آن نیز قربانی روحانیان دیکتاتور شده اند، ابزار تبلیغ همین رژیم شده و همان سازی را کوک می کند که وزارت اطلاعات ایران و دستگاه تبلیغاتی رژیم چندین دهه است که در آن می دمند و” دلایلی” را مطرح می کند که دادگاههای آلمان مدتهاست آنها را بعنوان “اخبار جعلی” رد کرده است.
این نه تنها خجالت آور و شرم آور است بلکه هیچ کمکی به مردم ایران در ادامه دادن به مبارزات خود برای آزادی نمی کند که بسا برعکس آن صدق می کند.
خانم احدی از شما خواهش می کنم: اگر در مخالفت خود در برابر رژیم مستبد ایران جدی هستید، در یک رقابت سیاسی مشارکت کنید و برنامه خود را برای سرنگونی و جایگزینی ملایان دیکتاتور ارائه دهید.
توضیح: آقای مارتین پاتسلت نماینده مجلس فدرال آلمان از حزب دمکرات مسیحی و عضو هیئت رئیسه کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد (DSFI) می باشد.

متن نامه به زبان اصلی در لینک زیر قابل دسترس است:
https://www.freitag.de/autoren/martin-patzelt/nein-zur-diffamierung-politischer-aktivisten

متن نامه مینا احدی به آقای مارتین پاتلست در فیسبوک مینا احدی:https://www.iran-efshagari.com/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C/?fbclid=IwAR2zIz1FL4nQgQrxCq5RjNFExedLNL8SiZia2Nttan4cSKZFa2zPDgwxQDE

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah