براساس خبرهای رسیده از زندان اوین، اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده و تعداد زیادی از زندانیان بند ۸ زندان اوین به بیماری کرونا مبتلا شدند.

طی خبرهای رسیده ۱۲ نفر از زندانیان بند ۸ زندان اوین به کرونا مبتلا شدند و هم اکنون در بهداری مرکزی زندان اوین بستری شدند.

هفته گذشته با شدت گرفتن علائم بیماری در بین زندانیان ، مسئولین بند به طور راندوم از ۱۷ نفر از آنان تست کرونا گرفتند که روز یکشنبه جواب تست زندانیان به آنان اعلام شد که از ۱۷ نفر، ۱۲ نفر به کرونا مبتلا شده‌اند.

جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، امیر سالار داودی، مجید آذرپی، فریدون احمدی، سعید شریفی و تعداد دیگری که اسامی آنها فعلاً در دست نیست ابتلایشان به بیماری کرونا قطعی اعلام شده است.

اکنون با ابتلای جمعی زندانیان سیاسی بند۸ اوین به بیماری کرونا، مسئولیت جان آنان برعهده حکومت و مقامات قضایی و امنیتی است که نه امکانات بهداشتی و پزشکی برای زندانیان فراهم کردند و نه امکان آزادی موقت را برای زندانیان فراهم آوردند.

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah