پنجاه و ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
روز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه پنجاه و ششمین روز خود را پشت سر گذاشت.
در پنجاه و ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، فعالینی از تشکلات بازنشستگان فرهنگیان و تامین اجتماعی به نشانه همبستگی و حمایت از کارگران هفت تپه در تجمع کارگران هفت تپه حاضر شدند.

امروز یکشنبه ‍۱۹ مرداد، جمعی از فرهنگیان خرید خدمت شاغل در واحدهای آموزشی استان یزد با تجمع در مقابل ساختمان استانداری یزد خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.
امروز یکشنبه ‍۱۹ مرداد، آموزشیاران نهضت سوادآموزی در اعتراض به بازماندن از تبدیل وضعیت استخدامی، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

تجمع کارگران هپکو داخل شرکت
کارگران هپکو برای چندمین روز متوالی در داخل شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
این کارگران می‌گویند: تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی که اکنون یک سال است در شرکت مستقر شده، نتواسته شرکت را به بهروه‌وری و رونق برساند و همچنان تولید در این کارخانه صنعتی قدیمی متوقف است.
صبح امروز یک شنبه نوزدهم مرداد ماه، نیروهای بومی شرکت مینا در پالایشگاه بیدبلند، که در معرض اخراج قرار دارند تجمع اعتراضی برپا کردند.
تجمع برخی از کارگران در معرض اخراج شرکت مپنا در پالایشگاه بید بلند ۲ بهبهان.
کارگران نسبت رانت و لابی در بکارگیری نیروهای این شرکت معترض هستند.
یکشنبه ۱۹ اَمرداد

مشاجره امام جمعه فاسد و حقه باز اهواز با کارگران نیشکر هفت تپه در برابر فرمانداری رژیم در شوش
عبدالنبی موسوی فرد، امام جمعه ی اهواز و نماینده ی خامنه ای در خوزستان، با مزدورانش آمده جلوی فرمانداری و کارگران معترض را به ارتباط با خارج منتسب می کند و می گوید کارگران باید برای «ایران اسلامی» فداکاری کنند، نه برای ایران!
شنبه ۱۸ مرداد

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah