خبر وحشتناکی که از شیوع بیماری کرونا به شدت نگران شنیدنش بودم رو امروز جعفر در تماسی که از بهداری زندان گرفته بود بهم داد که به کرونا مبتلا شده است.
از شنیدن این خبر به شدت ناراحت و مضطرب شدم.
هفته پیش چند نفر از زندانیان بند هشت زندان اوین دچار عوارضی مثل گلو درد، سرفه، سردرد و بدن درد شدند که سه شنبه به صورت رندوم از بین زندانیان از هفده نفر تست کرونا گرفتند که امروز ظهر (یکشنبه ۱۹ مرداد )جواب تست دوازده نفرشان مثبت بوده و این دوازده نفر را به بهداری مرکزی زندان اوین منتقل کردند. منتظرم که جعفر از بهداری تماس بگیره و از وضعیت خودش و دیگران زندانیان مبتلا خبر بده.

همه اعضای خانواده بسیار نگران حال جعفر هستند، امید داریم که مسئولین زندان اقدامات لازم بهداشتی و درمانی جهت بهبود حال زندانیان انجام دهند.

برگرفته از صفحه اینستاگرام اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده کارگر زندانی

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah