ماری کلود وزیر دادگستری لبنان در پی اعتراضات مردم این کشور استعفا داد.
مردم لبنان خواستار سرنگونی حکومت فرقه ای لبنان و کوتاه کردن دست رژیم آخوندها از این کشور هستند. انفجار بندر بیروت انفجار سیاسی در لبنان را شعله ور ساخت که به دلیل کرونا مدتی راکد مانده بود. مردم لبنان نظام فاسد بر این کشور و بویژه حزب الله لبنان را عامل اصلی این فاجعه که لبنان را از نظر اقتصادی دچار ورشکستگی کرده است می دانند و خوخواهان انقلاب و دگرگونی سیاسی در این کشور هستند. به باور مردم لبنان راه آزادی خلق های عراق و سوریه و لبنان و یمن و … از تهران و سرنگونی رژیم ایران می گذرد. از این رو مردم ایران را به قیام وانقلاب فرا میخوانند.

همچنین نخست وزیر لبنان در گفت وگوی تلفنی با میشل عون رییس جمهورلبنان از تصمیم خود برای اعلام و تقدیم استعفا خبر داده است.
رسانه های لبنانی: نخست وزیر طی تماسی با رئیس جمهور لبنان، استعفای خود را به وی اعلام کرد.
تلویزیون الحدث

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah