در پی شیوع همه گیری علائم کرونا در بین زندانیان بند ٨ اوین تهران امروز دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹، ۲۷ زندانی سیاسی با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان خواستار رسیدگی فوری به شرایط وخیم پیش آمده در این اندرزگاه شدند.

در روزهای گذشته جواب تست ۱۲ زندانی این اندرزگاه مثبت اعلام شده است. مسئله‌ای که باعث نگرانی زندانیان و خانواده‌های آنها شده است.

“بهنام شیخی سامانلو ، حمید منافی نظرلو، علیرضا فرشی دیزج یکان ، بهنام محجوبی، مصیب رئیس یگانه، امین لقایی، اصغر شیری، روح الله خضری، آسبین جعفریان، بهنام موسیوند، صبحان ایمانی، سینا سالک، امیررضا محمودی، حسین محمودی، محمود علی نقی، یاسین جمالی، بهروز سلطانلو، منوچهر بلوریان، آرش شیرزادی، احمد فارسی، محسن فرید، سید مهدی مصطفوی، علیرضا خسروجربی، امیر حسین میرخلیلی، مرتضی کریمی، مرتضی پورعلی و محمد هادی مهرانی” ۲۷ زندانی معترضی هستند که با تحصن امروز خواستار رسیدگی به وضع موجود شدند.

به گفته زندانیان معترض، علاوه بر کوچک بودن فضاها، نبود و عدم توزیع امکانات بهداشتی اعم از ماسک، دستکش و مایعات ضدعفونی کننده در این مجموعه باعث همه‌گیر شدن این ویروس کشنده بین آنها را شده است.

جواب آزمایشات بعمل آمده امروز نیز که از چند زندانی دیگر از جمله بهنام شیخی و علیرضا فرشی صورت گرفته اعلام نمیشود.
گفته شده وضعیت عمومی این زندانیان و برخی زندانیان دیگر من جمله حمید منافی که هنوز از آنها تست کرونا بعمل نیامده لحظه به لحظه وخیمتر میشود.

لازم به ذکر است که سه‌شنبه هفته گذشته به دنبال بروز علائم کرونا در بند ٨ زندان اوین از برخی زندانیان این بند تستهایی بعمل آمد که فقط جواب آزمایشات امیرسالار داودی را مثبت اعلام کرده بود.

با گذشت یکی دو روز و تشدید وخامت حال دیگر زندانیان و اعزام آنها به مراکز مجهز جهت انجام آزمایشات دقیقتر معلوم شد ۱۱ تن دیگر از جمله جعفر عظیم‌ٰزاده ، اسماعیل عبدی ، مجید آذرپی ، فریدون احمدی و سعید شریفی نیز به این ویروس مبتلا شده‌اند که جواب تستهای آنها قبلا منفی اعلام شده بود.

با این حال دیگر زندانیان این بند نیز دیروز و پریروز طی تماسهایی که با خانوادههای خود داشته‌اند از تب و لرزهای شدید و از دست دادن حس بویایی‌شان خبر داده‌اند.

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah