کنفدراسیون اتحادیه کارگری استرالیا (ACTU)، جمعه ۱۷ مرداد با صدور اطلاعیه‌ای از کارگران و نفتگران اعتصابی در سراسر ایران، به‌ویژه کارگران اعتصابی در کارخانه نیشکر هفت‌تپه و پالایشگاههای جنوب ایران حمایت کرد و با ارسال نامه‌یی اعتراضی به سفارت رژیم در استرالیا، اقدامات غارتگرانه و سرکوبگرانه رژیم ایران را محکوم کرده و خواستار پرداخت حقوق عقب‌افتاده کارگران، رفع تهدیدات علیه جان و امنیت آنها و نیز آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی گردید.
کنفدراسیون اتحادیه کارگری استرالیا، مرکز اصلی اتحادیه‌های کارگری استرالیا است که از ۳۸ اتحادیه وابسته تشکیل شده و حدود ۱/۸میلیون کارگر و خانواده‌های آنها را در این کشور تحت پوشش قرار می‌دهد .

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah