پنجاه و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

روز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه پنجاه و هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت.

تجمع جمعی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی
امروز سه شنبه ‍۲۱ مرداد، جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی با تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار تعیین تکلیف شدند.

نهمین روز از تجمع کارگران شرکت هپکو
روز سه شنبه ۲۱ مرداد کارگران هپکو برای نهمین روز در محوطه شرکت دست به تجمع صنفی زدند و خواستار پاسخگویی مدیرعامل و مجموعه مدیریتی شرکت هستند.
این کارگران نسبت به توقف خط تولید و بلاتکلیفی وضعیت شرکت اعتراض دارند.

سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah