به گزارش کولبرنیوز پیش از ظهر امروز نیروهای مسلح رژیم، در مرز هنگه ژال – شهرستان بانه بسوی گروهی از کولبران شلیک کردند. براثر این آتشباری کولبر جوانی با هویت «هادی خدری» ٢٢ سالەاهل روستای « زیویه» جان خود را از دست داد.

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah