شصتمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه
روز پنجشنبه۲۳مرداد در مقابل فرمانداری شهر شوش برگزار شد

تجمع اعتراضی کارگران دفع آفات وکارگران اخراجی غیر نیشکری در مقابل فرمانداری شوش
پنجشنبه ۲۳ مرداد

کارگران هپکو اراک بار دیگر روز پنجشنبه پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ برای دوازدهمین روز متوالی نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و وعده های دروغین مسئولان در محوطه کارخانه تجمع کردند.

تجمع پرستاران بیمارستانهای مشهد مقابل استانداری خراسان رضوی در اعتراض به تبعیض در پرداخت کارانه‌ها و عدم‌اجرای قوانین پرستاری

سیزدهمین روز اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی

روز پنجشنبه ۲۳مرداد، سیزدهمین روز اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاههای برق کشور ادامه یافت.

به گزارش رسیده، کارفرمایان با تماس با کارگران اعتصابی، به آنها وعده افزایش اندک دستمزدها را می‌دهند. به برخی از کارگران تا ده میلیون تومان پیشنهاد داده‌اند، اما کارگران نپذیرفتند.

روز پنجشنبه کارگران اعتصابی در پالایشگاه بیدبلند هم‌چنان در اعتصاب هستند و به‌رغم همه وعده و وعیدها به سرکار برنگشتند. در نیروگاه بیدخون نیز کارگران اعتصابی با همه فشارهای موجود به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.

تجمع اعتراضی کارگران رسمی راه آهن شرکت بالاست تهران
برای احقاق حقوق شان در مقابل اداره مربوطه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
پنجشنبه ۲۳ مرداد

تجمع اعتراضی اهالی روستاهای خمین برای مشکل حق آبه خود در جلوی فرمانداری خمین

پنجشنبه ۲۳ مردادماه
کارگران شرکت بازیافت اهواز در اعتراض به سه ماه دریافت نکردن حقوقشان مقابل شهرداری این شهرستان تجمع کردند.
حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ کارگر زن و مرد در شرکت بازیافت اهواز زیر نظر سازمان پسماند شهرداری این شهر کار می‌کند.

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah