قاضی جنایتکار عباس بخشوده در تهران شب‌هنگام مورد تهاجم قرار گرفت و به‌شدت مجروح شد و در بخش مراقبتهای ویژه بستری گردید.
روزنامهٔ حکومتی همشهری ۲۲مرداد نوشت: ساعت ۲۰ و ۳۰دقیقه شامگاه دوشنبه بیستم مرداد دو مرد موتورسوار یکی از قضات باسابقه به نام عباس بخشوده را در حوالی خیابان فدائیان اسلام با کوبیدن جسم سخت و سنگین نامشخصی به سر وی به‌شدت زخمی کرده و از محل گریختند.

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah