رویترز از فرانکفورت آلمان ۲۲مرداد گزارش داد: «روز چهارشنبه، مؤسسه پیشگام در زمینه بیماریهای عفونی آلمان گفت: اولین واکسن ضد ویروس کرونا ممکن است در اوایل پاییز قابل دسترس باشد، اما هشدار داد که ممکن است مدت زمان بیشتری طول بکشد که این پاندمی تحت کنترل درآید».
مؤسسه رابرت کوخ در بیانیه‌یی در وب سایت خود با استناد به تلاش جهانی برای رساندن ایمن سازی به بازار گفت: «به‌نظر می‌رسد طرح‌های اولیه دسترسی به یک یا چند واکسن تا پاییز سال۲۰۲۰ را ممکن سازد».
این مؤسسه هشدار داد: «در این مرحله اطمینان داشتن به این‌که واکسیناسیون از پاییز ۲۰۲۰ می‌تواند پاندمی را کنترل کند، خطرناک است».
این مؤسسه اضافه کرد: به‌دلیل جهش‌های ویروسی یا به این دلیل که محصولات اولیه در بازار فقط ایمنی کوتاه مدت ایجاد کنند، تأثیر هر واکسنی می‌تواند محدود باشد.

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah