فرانسه۲۴ گزارش داد: کارزار اینترنتی با هشتگ اعدام نکنید، در ابعاد کم‌سابقه‌یی به رژیم تهران فشار می‌آورد که بازداشت شدگان سلسله تظاهرات ضدحکومتی را اعدام نکند. با وجود هزاران نفری که به‌خاطر شرکت در سلسله تظاهرات در زندان به سر می‌برند این نگرانی وجود دارد که رژیم ایران از مجازات اعدام به‌عنوان عامل بازدارنده در برابر شورشهای بیشتر استفاده کند.
به گفته عفو بین‌الملل رژیم ایران دومین حکومتی است که بیشترین استفاده از اعدام را بعد از چین انجام داده است.
۲۴مرداد

جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah