تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران، اصفهان، مشهد، اهواز ، کرج، ساری ، رشت، بجنورد ،تبریز ، کرمان و ایلام وادامه اعتصاب کارگران هفت تپه
افزایش حقوق بازنشستگی، همسان‌سازی حقوق و برخورداری از حمایتهای کافی از سوی این سازمان در دوران بازنشستگی از جمله مطالبات این شهروندان است.

امروز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، جمعی از معلولان گروه تکما ذر آبادان با تجمع در مقابل ساختمان مدیریت آموزش و پرورش این شهر خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع کنندگان عنوان کردند: «آموزش وپرورش آبادان قصد دارد مکانی که تا سه سال پیش به مدت ۳۰ سال مخروبه و متروکه بود و در سال ۹۶ با هدف کارآفرینی معلولان و کمک به تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل در اختیار گروه تکما قرار گرفته بود بازپس گیرد».

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah