به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام روز شنبه ۲۵مرداد۹۹، عباس محمدی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ که پیشتر به همراه ۴ نفر دیگر در دیوان عالی کشور به اتهام به اصطلاح «محاربه» و «بغی» به دوبار اعدام محکوم شده‌ بودند، به سلول انفرادی منتقل شده و تهدید اعدام وی وجود دارد.

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah