شورای امنیت با ۱۱رأی ممتنع، دو رأی موافق و دو رأی مخالف قطعنامهٔ پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی رژیم ایران را رد کرد .
پومپئو گفت:
ایالات متحده هیچ‌گاه دوستانش در منطقه را که بیش از این از شورای امنیت انتظار داشتند، رها نمی‌کند. ما به کار برای اطمینان یافتن از این که رژیم ترور دینی از آزادی خرید و فروش تسلیحاتی که تهدیدی برای قلب اروپا، خاورمیانه و فرای آن است، برخوردار نمی‌شود، ادامه می‌دهیم.
گفتنی است که آمریکا تهدید کرده بود در صورت رد قطعنامه پیشنهادی جهت تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران،‌ مکانیزم ماشه مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ را به جریان خواهد انداخت.
در صورت به جریان افتادن مکانیزم ماشه (که هیچ وتویی هم نمی‌تواند از به جریان افتادن آن جلوگیری کند)‌ پس از ۳۰روز ۶ قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت همراه با تمامی تحریم‌ها علیه رژیم به جریان می‌افتد. همچنین رژیم بار دیگر به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی،‌ ذیل فصل ۷منشور ملل متحد قرار خواهد گرفت.

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah