تجمع آموزگاران قراردادی تهران در برابر مجلس
در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود و با خواست استخدام رسمی

یکشنبه ۲۶ مرداد

ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه

ادامه اعتراض و تجمع اعتراضی کارگران کنتور سازی قزوین
کارگران کارخانه کنتورسازی ایران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شغلی خود، در مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع کردند.
یکشنبه ۲۶ مرداد

اعتراض کارگران شهرداری سراوان

کارگران به عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شرکتی، قرارداری، پیمانی و رسمی شهرداری سراوان اعتراض دارند.

۸ماه حقوق ۸۵ کارگر شرکتی و۱۶۴ کارگر قرارداری، پیمانی و رسمی شهرداری سراوان پرداخت نشده است.

photo_2020-08-16_13-50-27

تجمع اعتراضی معلمان قرآن آموزش و پرورش مقابل مجلس

امروز یکشنبه ۲۶مرداد ۱۳۹۹، جمعی از معلمان قرآن آموزش و پرورش در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت شغلی خود، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

گفتنی است، در سال۱۳۹۱ آگهی رسمی برای استخدام ۵هزار مربی قرآن در تمامی استانها منتشر شد. این معلمان با عنوان قراردادی جذب شدند و در همان بدو جذب به آنها وعده داده شد که پس از سپری شدن کمترین مدت با آنها قرارداد بسته شود. اما هنوز پس از گذشت هشت سال شماری از معلمان به دلایل نامعلوم در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah