رژیم پس از چند روز تکذیب و پنهانکاری اعتراف کرد بنزین توقیف شده توسط آمریکا متعلق به رژیم بوده است.

به گزار ش اقتصاد ۲۷مردادنیوز زنگنه وزیر نفت کابینه آخوند روحانی روز دوشنبه ۲۷مرداد گفت: «صادرات بنزین به ونزوئلا یک کار تجاری است آن را به رزم سیاسی تبدیل نکنید. محموله‌های اخیر به‌صورت فوب به ونزوئلا فروخته و تحویل شده بود و پول آن تسویه شده است».

سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah