محمد نوریزاد، فعال مدنی محبوس در زندان اوین در بخش دوم پروندهٔ خود، توسط دادگاه کیفری دو مشهد به جهت حضور در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجدیدنظر کمال جعفری یزدی، از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۸ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به طبس و از بابت اتهام «نشر اکاذیب» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
جلسهٔ دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۳۱ تیرماه با دستور نیابت قضایی در شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری دو تهران برگزار شده بود.

چهارشنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah