امروز پنجشنبه بيستم اوت مايك پمپئو با نماينده اندونزي در سازمان ملل كه رياست دوره اي شوراي امنيت را برعهده دارد ملاقات و به اين مناسبت شكايت آمريكا را در اعتراض به نقض تعهدات اتمي از سوي تهران رسما تسليم شوراي امنيت كند.
در چنين صورتي شوراي امنيت يك ماه فرصت دارد تا به شكايت آمريكا رسيدگي كند در غير اين صورت كليه تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران به طور خودكار به اجرا گذاشته خواهد شد.
مايك پمپئو هشدار داده كه در صورت مقاومت چين و روسيه در مقابل اين اقدام و تلاش آنان براي جلوگيري از بازگشت تحريم هاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي، چين و روسيه نيز مشمول تحريم هاي آمريكا خواهند شد.
مايك پمپئو از خودداري اروپا براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران در سازمان ملل ابراز تاسف كرد و گفت كه اروپا با اين اقدام امنيت خود را به خطر انداخت و از قرار قصد دارد به هرقيمتي «به توافق ابلهانه اتمي با ايران آويزان شود».

پنجشنبه ۳۰ مرداد۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah