روز پنجشنبه سی‌ام مردادماه پنجمین روزی است که جعفر عظیم زاده در سلول انفرادی اندرزگاه ۱۱ زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر میبرد.
دیروز در ملاقاتی که خانواده با جعفر داشته‌اند متوجه شدت ضعف و رنگ پریدگی و سرگیجه‌های مداوم او بوده‌اند و ده کیلوگرم نیز کاهش وزن داشته است.
علیرغم بیماری‌های قلبی، ریوی و گوارشی قبلی که ناشی از اعتصاب غذای سال ۹۵ می‌باشد، ابتلای به کرونا و محرومیت از دارو و درمان شرایط جسمانی او را به شدت در‌مخاطره قرار داده است.
اکنون پنج روز است که در انفرادی بسر میبرد و هیچگونه تماسی با بیرون از زندان ندارد. ملاقات دیروز خانواده نیز از طریق اجازه نامه دادیار ناظر بر زندان و تحت فشار همسر وی صورت گرفت وگرنه به خانواده اعلام کرده‌اند که تا زمانی که در سویت (انفرادی) است نه تلفن و نه ملاقات نخواهد داشت و این موضوع اعضای خانواده و جامعه را کاملاً در بیخبری از وضعیت سلامت او قرار میدهد.
اتحادیه کارگران آزاد ایران

پنجشنبه ۳۰ مرداد۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah