وزارت‌خارجه آمریکا طی بیانیه‌یی اعلام کرد ۱۴تن از مقام‌های رژیم ایران را به‌دلیل «نقض گسترده حقوق بشر» هدف محدودیت‌های جدید قرار می‌دهد. ۱۳تن از این افراد در ترور برنامه‌ریزی شده در سوئیس در سال ۱۹۹۰ دست داشته‌اند.

رویترز ۳۱مرداد۹۹ نوشت: «آمریکا روز جمعه برای ۱۳ تن به‌خاطر شرکت آنها در نقض فاحش حقوق‌بشر در رابطه با سوءقصد ۱۹۹۰ یک چهره اپوزیسیون ایران در سوئیس محدودیت ویزا اعمال می‌کند.

در بیانیه وزارت‌خارجه آمریکا آمده است هم‌چنین حجت‌الله خدایی سوری که مدیر زندان اوین بوده را لیست‌گذاری می‌کند. او نهادی را اداره می‌کرد که مشغول شکنجه و رفتار بیرحمانه، تحقیر کننده و مجازاتهای ضدانسانی بوده است».

لازم به یادآوری است که ترور سال ۱۹۹۰در سوئیس که وزارت‌خارجه آمریکا ذکر کرده ترور شهید بزرگ حقوق‌بشر دکتر کاظم رجوی است که توسط ۱۳تن از تروریستهای اعزامی رژیم آخوندی صورت گرفت.

جمعه ۳۱مرداد۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah