در حالیکه دولتهای اروپایی مماشاتگر همراه با چین و روسیه به مخالفت با فعال کردن مکانیزم ماشه به نیابت از رژیم آخوندها مشغول هستند.
برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز جمعه گفت که کشورش برای فعال کردن مکانیسم ماشه به «اجازه» کشورهای دیگر نیاز ندارد. هوک تاکید کرد که فارغ از موضع گیری اعضای شورای امنیت امکان جلوگیری از ساز و کار ماشه وجود ندارد. وی گفت: «شورای امنیت در پایان ۳۰ روز تمام تحریم های سازمان ملل [علیه ایران] را باز خواهد گرداند.»
نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت: «اینکه دیگران از آنچه ما انجام می دهیم حمایت کنند یا با آن مخالفت کنند اهمیتی ندارد.»
هوک همچنین پاریس، پکن و لندن را به عدم انجام وظایف‌شان در زمینه تحریم‌ها علیه ایران متهم کرد.
پ.ن. بازگذاشتن دست رژیم ایران برای خرید و تجهیز تسلیحاتی موجب فقر و سیه روزی بیشتر مردم ایران و بی ثباتی بیشتر در منطقه می شود.

شنبه ۱ شهریور۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah