به گزارش واشنگتن فری‌بیکن شنبه یکم شهریور ۹۹ لیز چینی، جان کرونین، و لی زلدین، از مجلس نمایندگان و سناتورها تد کروز و مارکو روبیو در سنا از امضا کنندگان این نامه هستند. پیش از این شماری از اعضای ارشد جمهوریخواه کنگره از جمله سناتور جیمز ریچ، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، سناتور تد کروز، سناتور تام کاتن، و، مایک مکال، رهبر اعضای جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، در حمایت از تصمیم دولت ترامپ برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه رژیم ایران منتشر کرده بودند.

شنبه ۱ شهریور۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah