روزشنبه اول شهریورماه ۹۹،‌ حکم اعدام زندانی سیاسی محی الدین ابراهیمی اهل اشنویه از سوی دیوان عالی کشور عینا تائید و به دادگاه محل سکونت وی ارجاع شده است.

محی الدین ابراهیمی روز شنبه ۱۳ آبان ۹۶ در حالی که مشغول کولبری بود از سوی نیروهای مستقر در پایگاه بیمضرته اشنویه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و علیرغم اینکه بشدت مجروح شده بود در همان حال بازداشت شد.

این کولبر زحمتکش و زندانی سیاسی روز شنبه ۲۸دیماه ۹۸ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست «قاضی» شیخ لو به اتهام «بغی» و «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» برای بار دوم به اعدام محکوم و این حکم همان روز به وی ابلاغ شد.

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah