رژیم آخوندی هشت ماه پس از جنایت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶مسافر بر اثر پرتاب موشک توسط سپاه پاسداران، سرانجام به پرداخت غرامت به قربانیان این جنایت تن داد.

خبرگزاری رسمی رژیم ایرانا اول شهریور : رئیس سازمان هواپیمایی در آستانه برگزاری دور بعدی مذاکرات با اوکراین که مهر ماه در شهر تهران برگزار می‌شود، گفت: آنچه مسلم است نظام مسئولیت این خطا را پذیرفته، بنابراین در مورد مذاکره برای پرداخت غرامت کاملاً آماده است.

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah