اعتصاب کارگران تراورس راه آهن وبستن جلوی قطارها در خیلی از نقاط کشور به دلیل پرداخت نشدن چند سال بیمه و دوماه حقوق عقب افتاده
یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

هفتادمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه هفتادمین روز خود را یکشنبه ۲شهریور پشت سر گذاشت.

امروز هم کارگران به مانند روزهای گذشته تجمع اعتراضی خود در مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند.

در این تجمع، کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات، تأکید کردند

مهم‌ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

پرداخت فوری حقوقهای معوقه و تمدید دفترچه بیمه
بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت‌تپه
بازگرداندن فوری ثروتهای اختلاس شده به کارگران
پایان کار مدیران بازنشسته

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آی تی آی شیراز

گروهی از کارگران کارخانه آی تی آی شیراز با تجمع در مقابل ساختمان استانداری فارس، یکشنبه ۲شهریور طی تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

نماینده کارگران کارخانه آی تی آی شیراز که تولید کننده تجهیزات مخابراتی است، درباره مطالبات کارگران گفت: «پرداخت مطالبات با احتساب خسارت تاخیر بدون هیچ قید و شرطی و تغییر هیئت اجرایی مستقر در کارخانه از جمله مهمترین مطالبات کارگران است».

جمعی از معلمان و مربیان قراردادی بازماندگان طرح مهرآفرین مقابل وزارت آموزش و پرورش امروز یکشنبه ۲شهریور ۹۹دست به تجمع اعتراض برپا کردند . مطالبه اصلی این معلمان، امنیت شغلی و تبدیل وضعیت استخدامی است.

امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کامیونداران شهرستان فیروزکوه در اعتراض به نحوه توزیع بار در میان آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان معترض با برگزاری این تجمع اعتراضی خواستار رعایت مساوات برای تقسیم بار در میان همکارنشان شدند.

جمعی از معلمان و مربیان قراردادی بازماندگان طرح مهرآفرین مقابل وزارت آموزش و پرورش امروز یکشنبه ۲شهریور ۹۹دست به تجمع اعتراض برپا کردند . مطالبه اصلی این معلمان، امنیت شغلی و تبدیل وضعیت استخدامی است.

در پی تجمعات دیروز پرستاران بیمارستانهای اصفهان به دلیل عدم دریافت مطالبات مزدی، امروز برخی از پرستاران شیراز درهمدردی با همکاران خود و وضعیت خویش دست به اعتراض زدند.
یکشنبه ۲ شهریور

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آی تی آی شیراز
گروهی از کارگران کارخانه آی تی آی شیراز با تجمع در مقابل ساختمان استانداری فارس، یکشنبه ۲شهریور طی تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

جمعی از دستفروش اسلامشهر، مزدوران شهرداری این شهر را که به آنان یورش برده و قصد جمع آوری و ضبط بساط آنان را داشتند ادب کرده و روانه بیمارستان کردند.

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah