هفتاد و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه
کارگران شرکت هفت‌تپه روز دوشنبه ۳شهریور، هفتادویکمین روز اعتصاب خود را در مقابل فرمانداری شوش برگزار کردند. در این تجمع کارگران گفتند ما به اعتصاب ادامه می‌دهیم تا به تمامی مطالبات برسیم.

تجمع اعتراضی مجدد کارگران کنتورسازی ایران نسبت به بلاتکلیفی شغلی و مطالبات مزدی
جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران واقع در قزوین در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مطالبات مزدی خود، مقابل ساختمان استانداری قزوین دوشنبه ۳شهریور تجمع اعتراضی برپا کردند.

https://twitter.com/begoonaah/status/1297933422489489411

تجمع اعتراضی نیروهای اخراج شده پالایشگاه بیدبلند مپنا
تعداد۲۷نفر از نیروهای اخراجی پالایشگاه بید بلند۲مپنا، دوشنبه سوم شهریور مقابل درب فرمانداری بهبهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران شرکت کنتورسازی قزوین در مسیر، راه خودروی نوبخت رئیس سازمان بودجه رژیم که به بهانه هفته دولت
روزدوشنبه ۳شهریوربه قزوین سفر کرده است را بستند .
این کارگران که به همراه خانواده‌های خود در آبیک حضور یافته بودند خواستار دریافت حقوق معوقه خود هستند.

تجمع اعتراضی کارگران پاکدشت مقابل فرمانداری این شهرستان
بعدازظهر یکشنبه ۲شهریور کارگران پاکدشتی به همراه خانواده خود مقابل فرمانداری تجمع نمودند.
تجمع کنندگان گفتند که تا وقتی مشکل ما حل نشود هر روز ساعت ۱۸ به تجمع و اعتراض خود تا رسیدن به حق خود ادامه خواهیم داد.

دوشنبه ۳شهریور ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah