بیست و پنجمین روز از اعتراض و اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌های برق درسه‌شنبه ۴شهریور
کارگران اعتصابی اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه خواسته‌هایشان به سرکار باز نخواهند گشت.
بیش از ٥٥ مرکز تولید نفت و گاز و پتروشیمی ایران در اعتصاب به سرمی برند.

تجمع اعتراضی بستگان جان‌باختگان هواپیمای سرنگون شده در تهران
صبح امروز ۴شهریور جمعی از مادران داغدار و بستگان جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی که بر اثر شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام سرنشینان آن جان باختند، در مقابل سفارت اوکراین در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار دیدار با سفیر اوکراین در ایران شدند. این مادران تصاویری از عزیزان خود که در این سانحه جان‌باخته بودند در دست داشتند.

هفتادودومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه
امروز سه‌شنبه ۴ شهریور ۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه در هفتاد و دومین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
در جریان این تجمع نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور در محل سعی در متفرق کردن کارگران معترض و ممانعت از برگزاری آن داشتند، که یکی از همکاران در تجمع امروز در هفتاد و دومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، مقابل فرمانداری دستگیر شد.

صبح روز سه‌شنبه ۴شهریور، جمعی از کارگران راه‌آهن خط ورامین، پیشوا و گرمسار، نسبت به پرداخت نشدن حقوقهای معوقه خود، اعتراض کرده و از حرکت قطار جلوگیری کردند.
کارگران معترض ابتدا در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و بیمه‌هایشان دست از کار کشیده و در محل کارشان تجمع کردند.

رانندگان تاکسی مشهد در خیابان احمد آباد خط ویژه احمد آباد جهت پایین بودن کرایه امروزسه شنبه ۴ شهریور ۹۹دست به اعتراض زدند و با تاکسی های خودشان در خیابان تجمع کردند

سه شنبه ۴شهریور۹۹
ادامه تجمع اعتراضی کارگران کنتور سازی قزوین
در مقابل استانداری قزوین

تجمع کارگران شهرداری منطقه ۳ خرم آباد در اعتراض به دریافت نکردن حقوق و مطالبات خود
سه شنبه ۴ شهریورماه ۹۹

سه شنبه ۴ شهریور
کارگران ذوب آهن اردبیل، در مقابل استانداری اردبیل تجمع کردند.
کارگران اعم مطالبات خود را معوقات مزدی، پایین بودن حقوق، مشکلات بیمه‌ای و درخواست بازنشستگی در موعد مقرر عنوان کردند.

محلە کیانشهر کرمانشاە:
تخریب خانەهای مردم توسط ماموران سرکوبگر

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز
روز دوشنبه ۳شهریور ماه، کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز در ادامه سریال اعتراضاتشان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئولان مقابل استانداری فارس دست به تجمع زدند.

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah