در این بیانیه آمده که این افراد به دلیل نقش‌شان در نقض فاحش حقوق بشر به نمایندگی از رژیم جمهوری اسلامی که بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است، تحت این محدودیت ویزایی قرار می‌گیرند.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا نام ۱۳ نفر ذکر شده که کسانی هستند که در ترور «دکتر کاظم رجوی» برادر «مسعود رجوی» در سوئیس در سال ۱۹۹۰ نقش داشته اند.
نام این افراد به شرح زیر است:
صادق بابایی
علیرضا بیانی همدانی
سعید دانش
علی هادوی
سعید همتی
محمدرضا جزایری
محسن شریف اصفهانی
علی مصلحی عراقی
ناصر پورمیرزایی
محسن پورشفیعی
محمدسعید رضوانی
محمود سجادیان
یدالله صمدی
لازم به یاد آوری است که دولت سوئیس برای سازش با رژیم تروریستی آخوندها این پرونده را میخواست ببندد!

چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah