کلی کرافت سفیرآمریکا در سازمان ملل با حمله شدید به اعضای شورای امنیت در رابطه با پرونده حکومت ایران گفت:
اجازه بدهید این را بسیار بسیار روشن بگویم، دولت ترامپ هیچ بیمی از اینکه در این ماجرا همراهان چندانی نداشته باشد، ندارد.
اعضای این شورا حق مکتوب شده ‌مان در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را به ما یادآوری کرد تا در سایه بی شهامتی و عدم شفافیت اخلاقی اعضای شورا با عزم جزم خودمان «اسنپ بک» را فعال کنیم.
کلی کرافت همچنین اضافه کرد: شورای امنیت راهش را گم کرده و در کنار «تروریست‌ها» ایستاده است‌.

چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah