بنا به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام،‌ قضاییه جنایتکار ولایت فقیه همسر داغدار مصطفی صالحی را به دادگاه احضار کرده و به وی ابلاغ کرده است که باید مبلغ ۴۲۵ میلیون تومان دیه بخاطر کشته شدن پاسدار «سجاد شاه‌سنایی» و سایر مامورانی که در درگیری با مردم و جوانان در اعتراضات دیماه ۹۶ زخمی شده‌اند، بپردازند.
در حکم اعلام شده در صورت عدم پرداخت این مبلغ، تنها خانه و سرپناه همسر و فرزندان مصطفی صالحی و همچنین باغ این خانواده را مصادره خواهند کرد.
به این ترتیب قضاییه ولایت فقیه، در یک عمل جنایتکارانه ، قصد غارت و چپاول اموال و تنها سرپناه همسر و دو فرزند یتیم مصطفی را تحت عنوان دیه دارد. راستی در برابر این همه شقاوت وسفاکی چه باید کرد؟! دکان حقوق بشر برای جلادان باز کرد یا خشم را در سینه ی پرکینه ی تفنگ نهاد و آتش خشم بر آنان بارید

پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah