نیروهای امنیتی رژیم چهارشنبه ۵شهریور درصدد تخریب برخی از منازل مردم منطقه کیانشهر اهواز برآمدند که با مقاومت مردم روبه‌رو شدند.

نیروهای سرکوبگر امنیتی در این درگیری از اسلحه ساچمه‌ای وینچستر و گاز اشک‌آور علیه مردم همان منطقه استفاده کرده و تعدادی از مردم را مجروح کردند.

نیروهای امنیتی به مردم روستای ابوالفضل در نزدیکی اهواز حمله کرده، تعدادی از آنها را زخمی کرده و دهها نفر از آنها را بازداشت کردند. بنیاد مستضفعان ادعا می‌کند که مالک این روستاست و روستاییانی که دهه‌ها ساکن آن بوده‌اند، باید آن را تخلیه کنند.

پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah