به گزارش کردپا روز چهارشنبە ٥ شهریور ٩٩ ، نیروهای مرزبانی رژیم در مرزهای نوسود بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و سە کولبر را زخمی کردەاند.

هویت این سە کولبر ”قانع بهرامی“ ٢٧ سالە و اهل ثلاث‌باباجانی، علی رنجبر اهل روستای میانە از توابع مریوان و یک کولبر با نام کوچک ”ناجی“ اهل روستانی ”وسنە“ میباشد.
این سە کولبر جهت مداوا بە مراکز درمانی شهر پاوە منتقل شدە و هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی قرر دارند

پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah