بنا به گزارش رسیده ماموران جنایتکار انتظامی در کرمانشاه، یک موتورسوار را هدف شلیک مستقیم خود قرار داده و به‌قتل رساندند. این اقدام جنایتکارانه روز سه‌شنبه ۴شهریورماه به‌وقوع پیوست.

پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah