پس از انتشار عکس مسخره‌ای از خامنه‌ای در حال عزاداری تک‌نفره، مردم در شبکه‌های اجتماعی با نوشتن پیامهایی این اقدام خامنه‌ای را اقدامی یزدی، ریاکارانه توصیف کردند واورا را به باد تمسخر گرفتند.
نمونه‌هایی از این پیامها :
از نظر خامنه‌ای در ایام عزاداری محرم کلاً نیازی نیست کسی فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کند، غیر از خودش.
خامنه‌ای در حال عزاداری انفرادی.
از پول بیت‌المال عزاداری اختصاصی در حسینیه اختصاصی با مداح اختصاصی!
حتی از خانواده خودش دوری می‌کند تا به ویروس کرونا که خود و عوامل خونخوار و وطن‌فروش و فاسدش که مسئول انتشار آن در ایران هستند مبتلا نشود.
دیگر نیازی به لعن و نفرین بر شمر و یزید نیست چون خودمان الآن بدتر از یزیدش را داریم و جلو چشممان هست هر کس ادعای مسلمانی دارد باید برای نابودی[حکومت] یزدی خامنه‌ای قیام کند.
در یک عزاداری دونفره حداقل یک فیلمبردار و یک عکاس حضور دارند. اگر این کار ریا نیست دقیقاً چیست. فاصله با مداح بیشتر از فاصله با فیلمبردار در یک عزاداری دونفره حداقل یک فیلمبردار و یک عکاس حضور دارند. اگر این کار ریا نیست دقیقاً چیست. فاصله با مداح بیشتر از فاصله با فیلمبردار هست… برو در کنج بیت و نان و حلوایت را با طعم خون بیگناهان بخور.
خامنه‌ای تکی عزاداری می‌کند.
بچه‌های سیستان تکی تکی لب چشمه جان می‌دهند.
مردم تک تکی در مترو افسرده می‌شوند.
مسئولان تکی تکی، تک‌خوری می‌کنند.
معترضان تکی تکی اعدام می‌شوند.
چرا خامنه‌ای مراسم عزاداری را لغو کرد؟ بهتر نبود از مستعان ۱۱۰ استفاده می‌کرد تا هم مراسم برگزار بشود و هم کروناها یافته بشوند؟

پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah