بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی شبکه خبری «ان‌‌بی‌سی»، چهار نفتکش به اتهام حمل غیرقانونی نفت ایران، خلع پرچم شده‌اند.
تصاویر منتشر شده از سوی شرکت «تانکر ترکرز» که حرکت کشتی ها را رصد می کند نشان از ورود مخفیانه این تانکرها به آب‌های ایران و انتقال نفت از طریق تانکرهای متعلق به دولت جمهوری اسلامی به این تانکرها دارد. چهار تانکر متعلق به دولت سنت کیتس و نویس در حمل غیرقانونی نفت خام ایران مشارکت داشته‌اند.
نام این تانکرها در گزارش «ان‌بی‌سی» گیسل، اکاترینا، لرآکس و آمفیتریتی اعلام شده است. اکنون گفته می‌شود که پنج روز پس از انتشار تصاویر ماهواره‌ای و گزارش شرکت «تانکر ترکرز»، دولت سنت کیتس و نویس از این چهار تانکر خلع پرچم کرده است.
بر اساس قوانین دریانوردی هر کشتی در حال حرکت در آب‌های بین‌المللی موظف به حمل پرچم کشوری مشخص است. بدون پرچم کشوری مشخص، این کشتی‌ها قادر به پهلو گرفتن در بنادر یا بهره گرفتن از بیمه‌های دریایی نخواهند بود.
رادیو آلمان

پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah