«کلی کرافت» نماینده آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با العربیه جمعه هفتم شهریور گفت: «مکانیسم ماشه را بر اساس منافع آمریکا و ملت‌های منطقه اجرا خواهیم کرد و شورای امنیت باید به مسئولیت خود برای اجرای روندهای قانونی عمل کند.»
وی هم‌چنین گفت: «قطعنامه ۲۲۳۱ به آمریکا اجازه می‌دهد تا سازوکار بازگشت تحریم‌ها علیه رژیم ایران را اجرایی کند و هر کسی که در برابر اسنپ‌بک بایستد تحریم خواهد شد.
رژیم ایران از سلاح برای تروریسم استفاده می‌کند و تهران باید تأمین سلاح برای گروه‌های مسلح را متوقف کند و بدترین چیزی که می‌تواند اتفاق بیفتد دستیابی رژیم ایران به سلاح است.»

جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah