یکی از ساکنان روستای ابوالفضل اهواز (جمعه ۷شهریور) در مصاحبه‌یی گفت:

اینجا زمینهای ماست. زمان شاه می‌گفتند شما چون عرب هستید حق مالکیت ندارید فقط می‌توانید بکارید الآن هم که شاه ملعون رفته … به ما همین را می‌گوید و می‌گوید که بروید از اینجا و حق مالکیت ندارید. دقیقاً کاری که ساواک با اجداد ما کرد الآن بنیاد با ما می‌کند و سند به ما نمی‌دهد. چرا نمی‌دادن؟ چرا حق مشروعیت به اهالی این روستا نمی‌دادن؟

مردم و جوانان منطقه ابوالفضل اهواز روز چهارشنبه با مأموران جنایتکار رژیم که درصدد تخریب خانه‌هایشان بودند، درگیر شدند و در برابر یورش وحشیانه مزدوران با ایستادگی و پرتاب سنگ به مقاومت برخاستند.

به‌دنبال موج گسترده حمایت مردمی از اهالی مقاوم روستای ابوالفضل، فرماندار مزدور آخوندها در اهواز ضرب و شتم و تیراندازی بسوی مردم بی‌دفاع را ناشیانه تکذیب کرد و گفت: «هدف این مأموران تقابل با مردم یا تخریب منازل مسکونی نبوده و فقط به قصد تخریب تصرفات غیرمسکونی زمین خواران رفته بودند. وی در وحشت از ایستادگی و مقاومت مردم روستای ابوالفضل، تیراندازی با تفنگ ساچمه‌ای بسوی مردم را نیز تکذیب کرد و مدعی شد: بعضی‌ها مورد اصابت ساچمه‌های پلاستیکی قرار گرفتند، اما هنوز ثابت نشده است که نیروی انتظامی از ساچمه‌ها استفاده کرده و این مسأله در حال بررسی است».

به گفته او، گلوله و تیر با ساچمه پلاستیکی متفاوت است و در این حادثه تیراندازی صورت نگرفته است.

شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah