اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرد رژیم ایران در آلمان به‌دنبال کسب اطلاعات و تهیه اقلام مورد نیاز برای پیشبرد سلاحهای کشتار جمعی بوده است.
در گزارش ۱۱۲صفحه‌یی اطلاعاتی سال۲۰۱۹، که هفته گذشته منتشر شده است، آمده است: «رژیم ایران یکی از سه کشور خارجی است که به‌دنبال توسعه سلاحهای کشتار جمعی خود از طریق آلمان بوده است. بنا به این گزارش مأموران اطلاعاتی این کشورها در پوشش دیپلمات یا خبرنگار در گردآوری اطلاعات و تلاش برای تهیه اقلام مورد نیاز برای پیشبرد برنامه‌های تسلیحاتی خود فعالیت دارند» (نشنال امارات ۷شهریور۹۹).

شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah