وضعیت زنان زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز در رسانه‌های منطقه بازتاب یافت. سایت مصری البشائر نوشت: شکنجه و فشار بر زندانیان سیاسی یکی از شیوه‌های رژیم ملایان برای دامن‌زدن به جو اختناق و رعب و وحشت در جامعه است. وضعیت زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان سپیدار اهواز که به‌دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرایم به‌مراتب سخت‌تر است.

گزارش مستند سایت البشائر اسامی و مشخصات شماری از زنان زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز از جمله زنان هوادار مجاهدین را منتشر کرده است.
سایت البشائر ـ مصر
جمعه ۷شهریور

شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah