نوید افکاری قهرمان کشتی، ۲۷ساله، به دوبار اعدام و ۶سال و ۶ماه زندان و ۷۴ضربه شلاق و برادران او وحید افکاری، ۳۵ساله به ۵۴سال و ۶ماه زندان و ۷۴ضربه شلاق و حبیب افکاری ۲۹ساله به ۲۷سال و سه ماه زندان و ۷۴ضربه شلاق محکوم شدند. این سه زندانی از سال۱۳۹۷در زندان به‌سر می‌برند و به‌شدت تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

صدور-۲بارحکم-اعدام-و-زندان-طولانی-مدت-برای-سه-زندانی-سیاسی-اعتراضات-مرداد۹۷

یکشنبه ۹شهریور۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah