نوید افکاری قهرمان کشتی، ۲۷ساله، به دوبار اعدام و ۶سال و ۶ماه زندان و ۷۴ضربه شلاق و برادران او وحید افکاری، ۳۵ساله به ۵۴سال و ۶ماه زندان و ۷۴ضربه شلاق و حبیب افکاری ۲۹ساله به ۲۷سال و سه ماه زندان و ۷۴ضربه شلاق محکوم شدند. این سه زندانی از سال۱۳۹۷در زندان به‌سر می‌برند و به‌شدت تحت شکنجه قرار گرفته‌اند

دوشنبه ۱۰ شهریور۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah