به گزارش سایت حکومتی انتخاب ۹شهریور۹۹ حسن بیادی گردانندهٔ باند موسوم به‌آبادگران وحشت رژیم رژیم از قیام را به نمایش گذاشت و اعتراف کرد: «تا پایان آذرماه احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه سیاسی اجتماعی وجود دارد. با توجه به بی‌تدبیریهای داخلی، مردم ما از جناح‌ها عبور نموده و از اوضاع رضایت ندارند و تاکنون گفتمانهای قبلی که چاره‌ساز نبوده‌اند. بنابراین باید تحلیل مشکلات موجود منصفانه بیان شود، اگر چه در وقوع این مشکلات نباید از نقش باندهای متصل به قدرت و ثروت غافل بود که متأسفانه مانند اختاپوس در بسیاری از سازمانهای مهم اقتصادی و سیاسی نفوذ کرده و بعضی انسانهای به ظاهر موجه هم خواسته یا ناخواسته عمله ظلم آنان هستند».
روزنامه حکومتی مردم‌سالاری نیز روز ۱۰شهریور در سرمقاله خود با اشاره به افزایش فاصله طبقاتی و خطر قیام هشدار داد و نوشت: «راه برون‌رفت از بن‌بست، معمولاً ابزارها و روش‌های خشن است… حرکت‌های اعتراضی دی ۹۶ و آبان ۹۸ و مواجهه نامناسب با آنها نشانه خوبی در این مورد نیستند.طبعاً حرکت‌های خشن تبعات به‌شدت منفی زیادی در بر دارند».

سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah