مهردادتهمتن قاضی جنایتکار مستشار شعبه یک دادگاه کیفری استان فارس که بدون سند و مدرک، حکم اعدام نویدافکاری و ۲۵ سال حبس وحیدافکاری را صادر کرده است.
مهرداد تهمتن،اهل میانشهر فسا است که گرفتن رشوه‌های میلیاردی از قاچاقچیان مواد مخدر تا حکم دلخواه آنان را صادر کند، شناخته می شود.
وی اواخر دهه ۸۰، به پرونده‌های قاچاقچیان مواد مخدر رسیدگی می کرد و در پرونده‌های بزرگ با گرفتن رشوه میلیاردی به قاچاقچیان بزرگ احکام سبک‌تر می‌داد و برای پاک کردن رد این پول‌ها، رشوه مورد توافق به حساب برادرش دکتر م. تهمتن که دندان‌پزشک و در بندرعباس مطب داشت، واریز می شد.

سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah