تجمع اعتراضی کارگران غیرنیشکری هفت تپه در مقابل فرمانداری و دفتر نماینده شوش در هشتادمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه
چهارشنبه دوازدهم شهریور

یام یکی از کارگران هفت تپه
درود به همه همکاران که با اعتصابی تاریخی در بیش از ٧٠ روز حماسه آفریدید. دست مریزاد به همه کارگران درون شرکت، کارگران آبیاری، کارگران دفع آفات، کارگران غیر نیشکری، و همه عزیزان که چنین محکم و استوار متحدانه کنار هم ایستادیم
ما کارگران نیشکر هفت تپه با اعتراضات متحدانه خود توانستیم همکاران بازداشتی خود را آزاد کنیم. کاری کنیم که پرونده امنیتی ای که برایشان تشکیل شده بود لغو شود، اسدبیگی و باند مافیایی اش را به دادگاه بکشانیم و دو ماه دستمزد پرداخت نشده مان را نقد کنیم و قول تمدید دفترچه های بیمه را بگیریم و دارند از بازگشت به کار همکاران اخراجی مان صحبت میکنند و با فشار بیشتر میتوانیم تک تک آنها را به کار بازگردانیم.
ما کاری کردیم که همدستی باند مافیایی اسدبیگی با مقاماتی از استان و مجلس و دستگاه قضایی و غیره را جلوی چشم جامعه بگذاریم و آنچنان فشاری بیاوریم که ما را به مجلس دعوت کنند و در مقابل چشم جامعه به ما حساب پس دهند.
سعی کردند ما را آنقدر بدوانند و فرسوده کنند که صف اعتراضمان از هم بپاشد، اما ما ثابت قدم ایستادیم و پیگیر خواستهایمان شدیم.

تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان آبفا در مقابل شرکت و ورودی استانداری خوزستان
معترضان خواهان رسیدگی مدیریت شرکت آبفا به وضعیت رفاهی و حقوقی خود شدند. این کارگران حدود سی ماه بدون پرداخت حق بیمه ، شش ماه حقوق معوقه بوده و چهار سال تسویه سنوات پرداخت نشده دارند.

تجمع اعتراضی سهامداران در مقابل ساختمان بورس درتهران
باشعار حقوقی حیا کن عرضه ها را رها کن
روزچهارشنبه ۱۲ شهریور

جمعی از دانشجویان دانشکده دامپزشکی بابل در اعتراض به برگزاری آزمون علوم پایه در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
خواستار لغو این آزمون شدند

روز سه شنبه ۱۱شهریور ماه ۱۳۹۹، اعضای تعاونی مسکن کارگران شهرستان پاکدشت ورامین در اعتراض به ۱۸سال بلاتکلیفی آنها در تعیین وضعیت زمین هایی که از این تعاونی خریداری کردند تجمع اعتراضی را در حاشیه یکی از جاده های اصلی این شهر برگزار کردند.

تجمع اعتراضی معلمان حق التدریس
روز سه شنبه یازده شهریور به دلیل اجرایی نشدن استخدامشان جلوی ساختمان وزارت اموزش پرورش

هفتاد و نهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه
روز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ با حضور جمعی از کارگران غیرنیشکری در مقابل فرمانداری شهر شوش برگزار شد.
تا رسیدن به مطالبات اعتراض ادامه دارد.

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah